zahradnické práce

Naše zahradnické služby

  • architektura zahrad – založení a realizace nové zahrady
  • výsadba nových stromů a rostlin
  • údržba trávníku (sekání, prořezání, obnova osetím, či travními koberci, hnojení, provzdušnění, chemické odstranění plevele a mechu, vyhrabání trávníku)
  • řez keřů a řez živých plotů
  • odplevelení keřových skupin průklest a pokos pozemků od náletových dřevin, travin a plevelů, atd.
  • čištění koryta potoků, okolí rybníků, zahrady apod.
  • úklid spadaného listí, doplnění mulčovací kury
  • jiné práce dle individuálních požadavků klienta